Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2018

7241 c373 500

December 16 2015

0074 c7c1

twistedtrouble:

Brothers

0088 e940

bearsanddads:

You are looking for REAL MEN? Maybe some HOT DADS or MATURE MEN? 🐻

Follow Bears and Dads for your personal dose of hot real men! 💦💦

Follow us today!!!

0112 166b

huskyolderhunks:

bad-daddies:

Happy Father’s Day!

👍

July 04 2015

dreamON
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaromantycznosc romantycznosc
dreamON
2304 246d
przepis
dreamON
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viaromantycznosc romantycznosc
dreamON
dreamON
Reposted frommayamar mayamar vialemkove lemkove
dreamON
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic vialemkove lemkove
dreamON
are you strong enough to stand 
protecting both your heart and mine
— florence and the machine
Reposted frombezemnie bezemnie vialemkove lemkove
dreamON
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
dreamON
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
dreamON
Potrzebuję Cię zobaczyć.
dreamON
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek

June 07 2015

May 31 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl