Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

May 11 2015

dreamON
6067 915b

May 10 2015

dreamON
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była.
Reposted fromBrilliant Brilliant viaumie-ranko umie-ranko
dreamON
Chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi najlepsze dni mojego życia.
— Dido - Thank you
Reposted fromkonwalia konwalia viaumie-ranko umie-ranko

May 08 2015

Nigdy nie rezygnuj z osoby, która Cię kocha i martwi się o Ciebie, bo pewnego dnia zrozumiesz, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd.
dreamON
Większość Polaków po maturze spędza resztę życia na mijaniu się z powołaniem.
— ...
dreamON
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viasomebodytolove somebodytolove
dreamON
7283 c7a2
właśnie tak

May 05 2015

dreamON
dreamON
dreamON
5358 6255 500
dreamON
5360 a628
Reposted fromsiedem siedem viaarrependimento arrependimento
dreamON
8162 be17 500
Reposted fromrichtich richtich viatfu tfu
dreamON
4458 ff3c

May 03 2015

dreamON
3297 79fe
dreamON
3279 7540
Reposted byslowonaniedzieleunsichtbarinafdeszczowapiosenkaBorderlineGirlneeeevermind
dreamON
3241 2b60
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl